Karenmlarsen

Karenmlarsen

Om bloggen

Denne blog har fokus på forhold vedrørende feminisme, homoseksuelle, biseksuelle og transseksuelle samt en kritisk analyse af heteroseksualiteten.

Normstormere eller de nye magthavere?

DebatPosted by Karen M. Larsen Sunday, February 10 2013 14:41:31

LGBT Danmarks Ungdom har sammen med andre gode kræfter udviklet et nyt undervisningsinitiativ med titlen "Normstormerne", hvis mål er at skabe "mindre fobi og modarbejde hadforbrydelser". I første omgang er der tale om ti unge personer med lgbt baggrund, "uddannet i at arbejde med en normkritisk lgbt undervisning", der to og to skal tage ud på skolerne og undervise eleverne. Håbet er, at man på denne måde kan opnå en "holdningsændring" hos de unge. Og at der er brug herfor begrundes tydeligvis med henvisning til Levevilkårsundersøgelsen, der jo ofte påstås at bevise, at lgbt personer generelt vantrives her i landet.

Og det er jo i sig selv smukt og godt - hvad jeg bare ikke kan lade være med at tænke på er, om disse unge normstormere er sig bevidst, at de selv er med til at etablere en norm. En norm er jo grundlæggende set en implicit eller eksplicit regel for hvordan man bør tænke, tale og opføre sig. Normer er en måde hvorpå et samfund sikrer sig at det kan fungere, samtidigt med at normerne afspejler samfundets idealer for hvordan man bør være - og hvordan man ikke bør være. At mene, at det er forkert at leve som homoseksuel, biseksuel eller transperson er således ganske rigtigt en norm - at mene, at det er forkert, at mene, at det er forkert at leve som homoseksuel, biseksuel eller transperson er imidlertid også en norm. Sidstnævnte norm er selvfølgelig unægtelig rarere ud fra et lgbt perspektiv, men en norm er det altså ikke desto mindre.

Samfundets magthavere har lige siden indførselen af den obligatorisk skolegang være engageret i at sikre sig, at skolen indprentede børn og unge samfundets normer. En gang var det sådanne normer som flittighed, disciplin og fædrelandskærlighed, i dag er det så demokrati, rummelighed og f.eks. lgbt inklusion. Skolen er stedet, hvor samfundets normer målrettet skal lægges ind i den enkeltes sind, så hans eller hendes adfærd kommer til at blive sådan som samfundet vil have det. Undervisningen skal altså skabe mønsterborgere, der fuldt ud har internaliseret samfundets normer.

Ikke, at jeg har noget i mod at børn og unge lærer at værdsætte demokrati og lgbt personer - det er jo nyttigt for den demokratiske styreform hhv. for os, ligesom flittighed og en vis grad af (selv)disciplin såmænd heller ikke er så ringe endda. Men der er altså tale om en social ingeniørkunst, hvor skolen skal bortoperere bestemte holdninger og handlinger hos børn og unge og erstatte dem med andre.

Hvad vi kan se i dag er at homoseksuelle ikke længere entydigt er en marginaliseret gruppe i samfundet. Dem der i det offentlige rum udtaler sig negativt om homoseksuelle må regne med at blive mødt med massiv kritik, hvad vi f.eks. også kan se afspejlet i at de fleste homokritiske ytringer i det offentlige rum i dag ledsages med et "jeg har ikke noget imod homoseksuelle". At have noget imod homoseksuelle sætter nemlig en person udenfor normen. De lovmæssigt sikrede homorettigheder såsom ægteskab, antidiskriminationslovgivningen og hatecrimelovgivningen såvel som dette nye undervisningsinitiativ viser, at lg delen af lgbt fællesskabet er blevet integreret i samfundets magtstruktur. Og hurra for det! Hvad vi imidlertid skal passe på med er hele tiden at ville klamre os til en offerrolle, der for bøsser og lesbiskes vedkommende ikke længere er så entydig som den har været, for nu at sige det på den måde.

Og nu, da vi reelt set altså er blevet en del af magten og er med til at forme normen og har fået mulighed for at sikre, at den håndhæves, er det måske også på tide, at vi gør os nogle tanker om hvordan vi undgår, at komme til at misbruge vores magt i forhold til dem, der står udenfor normen. Det bliver med andre ord spændende at se, om vi vil bruge vores nye magt til at gennemtrumfe vores normer vha. retsvæsenet, politiet, medierne og skolelærerne mfl. for at opnå vores mål eller om vi kan findes en vej hvor der også vil være plads til at mene noget andet end os, så længe man ellers holder sig fra vold og mobning?

  • Comments(0)//www.karenmlarsen.dk/#post490