Karenmlarsen

Karenmlarsen

Om bloggen

Denne blog har fokus på forhold vedrørende feminisme, homoseksuelle, biseksuelle og transseksuelle samt en kritisk analyse af heteroseksualiteten.

Penistest

DebatPosted by Karen M. Larsen Tuesday, December 14 2010 16:50:02

Det har vakt en del medieopmærksomhed at den tjekkiske regering i en periode har underkastet homoseksuelle asylansøgere en såkaldt penistest. Testen bestod i at asylansøgeren blev sat til at se heteroseksuel såvel som homoseksuel porno – og mens han så dette skulle elektroder på hans penis måle graden af erektion som pornoen udløste, hvad igen så skulle afsløre hvorvidt asylansøgeren var ægte homoseksuel eller ej.

EU’s menneskerettighedskontor har kritiseret denne alt andet end værdige behandling af asylansøgere, men uafhængigt af om den bliver indstillet eller ej så siger selve ideen og dens hidtidige udførelse faktisk en hel del.

For det første henviser denne penistest til det bemærkelsesværdigt oversete forhold, at en del homoseksuelle fra den ikke-vestlige verden søger asyl i Vesten. At der faktisk er en del homoseksuelle der søger om asyl er interessant nok ikke noget, som der diskuteres særligt meget. Og det er bemærkelsesværdigt set i lyset af at diverse debattører, når det gælder om at argumentere for islams påståede farlighed i almindelighed og muslimsk indvandrings påståede farlighed i særdeleshed, gerne henviser til forfølgelse af homoseksuelle i den muslimsk dominerede verden. Jeg mener, nu når man går så meget op i hvor dårligt homoseksuelle har det i f.eks. Iran, så er det jo ligesom oplagt, at homoseksuelle iranere vil forsøge, at flygte til Vesten. Så hvorfor er medierne og den offentlige debat så tavse når det gælder homoseksuelle asylansøgere?

Men som sagt så handler den meget snak om forfølgelse af homoseksuelle i den muslimskdominerede verden jo nok mest om at finde argumenter for hvorfor vi skal lukke vores grænser for asylansøgere fra disse lande. Og det vil i praksis også sige, at man ønsker, at Vesten skal være et lukket land også for homoseksuelle fra f.eks. Iran. Henvisningerne til muslimsk inspireret forfølgelse af homoseksuelle handler altså om at lukke muslimerne ude – og ikke om en oprigtig bekymring for hvordan det er at være homoseksuel i den muslimske verden og om hvad man kan gøre for at hjælpe de homoseksuelle der oplever forfølgelse, herunder tilbyde dem asyl.

Derfor bliver homoseksuelle asylansøgere generelt mødt med mistænksomhed, og faktisk er det mere end svært at få asyl med den begrundelse at man bliver forfulgt fordi man er homoseksuel.

Penistesten afspejler for det andet en meget mekanisk opfattelse af homoseksualitet. Den tager udgangspunkt i en banaliseret seksualitetsopfattelse hvor seksuel orientering er noget man kan måle sig frem til, i hvert fald hos mænd, for interessant nok var der øjensynligt ingen tilsvarende test for lesbiske.

At den seksuelle orientering handler om et kompliceret samspil af erotiske såvel som romantiske følelser og behov, om praksis og om selvforståelse, ja det synes ikke at være faldet den tjekkiske regering ind. Og det hænger desværre nok sammen med en manglende vilje til at se homoseksuelle i almindelighed og asylansøgere i særdeleshed som hele mennesker og ikke blot som (besværlige og uønskede) ”sager”.

Bragt på http://panbladet.dk/2010/12/14/l%c3%a6serbrev-penistests-af-homoseksuelle-asylans%c3%b8gere/#more-1192

  • Comments(0)//www.karenmlarsen.dk/#post401